тәҗе


тәҗе
Арбаның йөрешен тотрыклы итү, тигезләү өчен тәртә башыннан алгы күчәргә тарттырылган бау яки тимерчыбык; тәртә бавы. ТӘҖЕ БАШЫ – Тәртә бавын күчәргә беркетә торган тимер җайланма

Татар теленең аңлатмалы сүзлеге. 2013.